Met deze kaart kunt u het natuurlijke en historische erfgoed van ons grondgebied ontdekken: op de voorkant de kaart van het grondgebied met zijn legende, op de achterkant de foto’s en beschrijvingen van de te ontdekken plaatsen.

Deel :

Begin van pagina